Time Magazine USA Edition. November 16, 2020

Time USA – November 16, 2020
The Week UK – 07 November 2020
The Week USA – November 13, 2020
Bloomberg Businessweek USA – November 09, 2020
The Guardian Weekly – 06 November 2020